Aga-Artonline

Arie van Garderen

Computerpaintings

Best resolution 1280 x 960 and more

Scroll down slowly please

02 abstracten

Niet goed te zien? Crtl + of Crtl - vergroot of verkleint je scherm. / Not to see very well? Crtl + or Crtl - will resize your screen.

laatste wijziging/last update:  23-02-2015

Abstracts

Abstracten

Schoonheid is op verschillende manieren en verschillende plaatsen te vinden. In de categorie Abstracten begin ik soms met een leeg scherm en een schetsmatig idee, zoals de verfschilder met een leeg doek en schetsen. Soms is een detail van een bestaand beeld de inspiratiebron. Op deze pagina laat ik een viertal projecten zien die tot min of meer abstracte voorstellingen hebben geleid.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can find Beauty on several places and in several ways. In that category Abstracten I sometimes start with an empty screen and a sketchy idea, like a painter with an empty canvas and a few sketches. Sometimes a detail of a real picture can be the source of inspiration. On this page I'll show 4 project which have abstract images as a result.

De Schepping

The Creation

 

 

Het eerste thema is "De Schepping". Wanneer je alle extra informatie uit Google Earth weghaalt, hou je de "schone" planeet over. Vliegend over de aarde kwamen de woorden uit mijn jeugd weer boven: "Zijn geest zweefde over de aarde" . De eerste stukjes tekst uit de bijbel kon ik zo vrij makkelijk in beeld vertalen. Wat ik "zag" moest ik alleen nog zichtbaar maken.
-----------------------------------------------------------------------
The first theme is "The Creation". When you avoid all the extra informatie in Google Earth you will see a clean planet. Flying above the earth, the words from my youth came to me: "His spirit hoverd above tje earth" The first pieces of text from the Bible, I could translate quite so easy to picture. I only had to make visible what I "saw".

Klik voor een slideshow / click for a slideshow

De Details

The Details

 

 

Het tweede thema is "De Details". Een van de leuke dingen in het leven is niet alleen te kijken, maar ook te zien. Details uit hun context weggehaald kunnen zo tot een eigen werkelijkheid en een eigen beeld worden. De digitale schildertechniek kan daarbij zeer behulpzaam zijn.
-----------------------------------------------------------------------
The second theme is "The Details". One of the great things in life is not only look but also to see. When you separate details of their context, they can become a reality of their own, with an image of their own. Digital painting technics are very helpfull with that.

Klik voor een slideshow / click for a slideshow

Sta-Art Blog

Blog Sta-Art group

 

 

Een groep van ongeveer 20 kunstenaars, aangeloten bij StaArt in Alphen aan den Rijn, maakt wekelijks een beeldblog. Om de beurt wordt een woord bedacht en dat wordt door de verschillende kunstenaar "verbeeld". Dit project levert meestal bijzondere beelden. (http://sta-artblog.blogspot.nl/)
-----------------------------------------------------------------------
A group of about 20 artists, part of the circle of artists Sta-Art in Alphen aan den Rijn, make a weekly image blog. In turn, one of them calls a word and that is "imagined" by various artist. This project usually delivers exceptional images. . (http://sta-artblog.blogspot.nl/)

Klik voor een slideshow / click for a slideshow

Winterreis

Winter journey

 

Klik voor een slideshow / click for a slideshow