Aga-Artonline

Arie van Garderen

Computerpaintings

Best resolution 1280 x 960 and more

Scroll down slowly please

D

Y

N

A

M

I

C

S

Dynamic Paintings

Niet goed te zien? Crtl + of Crtl - vergroot of verkleint je scherm. / Not to see very well? Crtl + or Crtl - will resize your screen.

laatste wijziging/last update:  23-02-2015

Dynamics of dynamische schilderijen zijn langzaam veranderende schilderingen. Het vraagt om "even blijven kijken". Het is geen video, maar wel bewegend beeld. Heel langzaam bewegend.

 

Dynamics or Dynamic Paintings are very slow changing paintings, that require "just keep looking for a while". It is no video or film, but stil moving. Very slowly moving paintings.

Dynamics of dynamische schilderijen zijn langzaam veranderende schilderingen. Het vraagt om "even blijven kijken". Het is geen video, maar wel bewegend beeld. Heel langzaam bewegend.

 

Dynamics or Dynamic Paintings are very slow changing paintings, that require "just keep looking for a while". It is no video or film, but stil moving. Very slowly moving paintings.

Opmerking Wanneer je naar dit schilderij kijkt moet je je realiseren normaal niet langer dan een paar minuten naar een schilderij te kijken. Voor deze demo is de overgangstijd op "snel" gezet, zodat je de veranderingen in die paar minuten ook werkelijk kunt zien. Als het aan je muur hangt staat het op "slow" en zie je de veranderingen telkens als het je blikveld kruist.
Klik op Full screen voor een beter beeld..
Notification When you look at this painting, you have to realize that normally you don't look at a painting no longer than a few minutes. For this demo the transition-time is set fast (on 30 sec.) so you do see the changing in a few seconds. When it hangs on your wall and set on "slow" you will see the changes every time it crosses your field of vision. Click on Full screen for a better view.

Wil je andere dynamics zien? Klik op de YouTube-button, In het overzicht aldaar zie je een aantal verschillende filmpjes.

 

Want to see other dynamics?  Click the YouTube-button. You find there several different films.