Aga-Artonline

Arie van Garderen

Computerpaintings

Scroll down slowly please

Best resolution 1280 x 960 and more

02 figuratieven

Niet goed te zien? Crtl + of Crtl - vergroot of verkleint je scherm. / Not to see very well? Crtl + or Crtl - will resize your screen.

laatste wijziging/last update:  23-02-2015

Figuratieven

Figuratives

Schoonheid is op verschillende manieren en verschillende plaatsen te vinden. In de categorie Figuratieven bewerk ik vooraf opgenomen beeld. Meestal een foto of schets. Ook hier is soms is een detail van een bestaand beeld de inspiratiebron. Op deze pagina laat ik een viertal projecten zien die tot figuratieve voorstellingen hebben geleid.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
One can find Beauty in different ways and on different places. In the category of figuratives I edit pre-recorded images. Usually a photo or sketch. Here, too, sometimes a detail of an existing image is the source of inspiration. On this page I show four projects that have resulted in figurative representations .

Ber-Lijnen

LINes of Berlin

 

 

^

TOP

Het eerste thema is "Ber-lijnen". In een bezoek aan de stad Berlijn werd ik gevangen door het lijnenspel van de stad. Vele foto's waren het resultaat. De combinatie met de naam en mijn beeld van de stad lang redelijk voor de hand. De zoveel mogelijk primaire kleuren versterken het beeld. Het project is nog niet af. Vele foto's wachten hun beurt af.
-----------------------------------------------------------------------
The first theme is "Ber-lines". In a visit to the city of Berlin, I was caught by the lines of the city. Many photos were the result. The combination of the name and my imagination of the town, was fairly obvious. The primary colors, as much as possible, strengthen the image. The project is not finished yet. Many photos waiting for their turn.

Klik voor een slideshow / click for a slideshow

Sail 2010

Sail-Amsterdam 2010

 

 

^

TOP

Prachtige schepen die de rijke Hollandse geschiedenis tonen. Op een platte boot er middenin krijg je een indrukwekkend beeld van de grootsheid van deze boten En de Nederlandse geschiedenis als zeevarende natie.
-----------------------------------------------------------------------
Beautiful ships showing the rich Dutch history. On a flat boat in the middle of the fairway you get an impressive view of the greatness of these boats and the Dutch history as a seafaring nation.

Klik voor een slideshow / click for a slideshow

Landschappen

Landscapes

 

 

^

TOP

Welke kunstenaar wil er nou niet het landschap vasthouden zouals ie het heeft gezien. Het prachtige licht dat met de natuur speelt Of de natuur zelf in zijn prachtige verschijningsvormen. Je kunt foto's maken, maar als schilder heb je twee ezels nodig. Een voor het vastleggen wat je ziet en een voor het vastleggen wat je voelt. Soms slaag je er in die twee te combineren.
-----------------------------------------------------------------------
What artist would not want to hold the landscape as he has seen. The beautiful light that plays with the nature or nature itself in its beautiful forms. You can take pictures, but as a painter you need two easels. One for capturing what you see and one to capture what you feel. Sometimes you succeed to combining those two.

Klik voor een slideshow / click for a slideshow

Portretten

Portraits

 

^

TOP

Mensen tekenen en schilderen is een van de leukste dingen die je als kunstenaar kunt doen. Wat zit er achter dat gezicht ... wat voor uitstraling ... vorm en schoonheid van een kop.
-----------------------------------------------------------------------
To draw and paint people is one of the finest things you can do as an artist. What is there behind that face ... what appearance ... form and beauty of a mens head.

Klik voor een slideshow / click for a slideshow