Aga-Artonline

Arie van Garderen

Computerpaintings

Scroll down slowly please

Best resolution 1280 x 960 and more

Over mij

About me

Klik voor informatie / Click for information.

  • Mijn naam is Arie van Garderen.

    
Ik ben geboren in 1946. Mijn hele leven heb ik getekend en geschilderd, les gehad van verschillende leraren en beïnvloed door vele kunstenaar. Tegenwoordig schilder ik met de computer. Ik wil zo dicht mogelijk bij de schilderkunst blijven maar gebruik daarvoor een modern medium.
Ik wil een beeld te schetsen van MIJN wereld of MIJN werkelijkheid. Door naar de mooie dingen te kijken en die te abstraheren ontstaat een nieuw beeld. Ook lelijke dingen hebben een mooie kant als we die willen zien. De wereld is niet zwart/wit! En tussen wit en zwart zitten 16 miljoen tinten grijs! In de hedendaagse tijd nemen we niet meer de rust om te kijken, laat staan om te zien! Met mijn werk wil ik aanschouwers die kans bieden. Schilderend met de computer, ben ik mij bewust van de tijdgeest waarin wij leven. Dat leidt tot drie vragen: 1. Hoe kan ik die dynamiek van het proces overbrengen op de aanschouwers; 2. Maken we nog kunst met eeuwigheidswaarde en 3. Welk instrumentarium gebruikt de kunstenaar over 20 of 30 jaar? Brief English translation:
I was born in 1946. All my life – beside my “normal work at the office” - I have been drawing and painting, teached by several teachers and influenced by many great artists. Nowadays I paint with the computer, staying as close as possible to the art of painting. Using the uniqueness of the medium. I want to paint My World, My reality and look to the backside of things to see another beauty. Everything has two sites even ugly things, when we want to see them. Between black and white, there are 16 million shades of gray. We have no rest to watch, much less to see. I will give the spectator the opportunity to hold for a moment and enjoy what you will see.
Painting with the computer, I am aware of the times in which we live. This leads to three questions: 1. How can I transfer the dynamics of the process on the spectators. 2. Do we keep making art with eternity as a value. 3. What instruments uses the artist in about 20 or 30 years?
  • Mijn artists statement

    
Wij leven in een tijd waarin “Beeld” staat voor snelheid, vluchtigheid en oppervlakkigheid. Met mijn beelden – abstracties van de werkelijkheid en mijn wereld - wil ik rustpunten zoeken voor mijzelf en de toeschouwer. Verstilling in gestolde momenten. Een moment van bezinning, emotie, herkenning, verrassing of verbazing. Als tekenaar, schilder en portrettist ontdekte ik de eindeloze mogelijkheden van de computer en de daarmee verbonden voetangels en klemmen. Het gezegde: “In de beperking toont zich de meester” kreeg zo voor mij een nieuw toepassingsgebied. De computer is een fantastisch instrument gebleken om te kunnen creëren wat ik wil creëren. Prachtige paintings/pictures/drawings/graphics, of hoe u ze ook wilt noemen. Persoonlijk houd ik het liever op “Computer paintings”. Mijn “nieuwe doek” is een leeg scherm, mijn “kwast” elektronisch. Het werk dat op een grote maat (100 x 100 of groter) wordt uitgeprint heeft een lichtechtheid van rond de 200 jaar. Met een certificaat van echtheid wordt gegarandeerd dat er slechts een exemplaar van zal zijn. Brief English translation:
We live in a time when ‘image’ stands for speed, transience and superficiality. With my images – abstractions of the reality around me – I am seeking points of contemplation for both the viewer and myself. A sense of serenity frozen in time. A moment of reflection, emotion, recognition, surprise or amazement. As an artist who creates drawings, paintings and portraits, I have discovered the infinite possibilities as well as the pitfalls offered by the computer. And it was during these discoveries, that what Goethe once said – ‘It is in self-limitation that a master first shows himself’ – took on new meaning. For me, the computer has become a fantastic instrument for creating what I want to create: beautiful paintings/pictures/drawings/graphics – or whatever you want to call them. Personally, I like to call them ‘computer paintings’. My new “canvas” is an empty screen; my ‘brush’ is electronic. The work printed at large scale (100 x 100 cm. of larger) will retain its colour for around 200 years. Each work is accompanied by a certificate of authenticity guaranteeing that it will be the only print ever made.
  • Mijn exposities

    
Verwacht in 2014 - Expected in 2014 2014 febr. Solo Expo Natuurmomenten Nieuwkoop Stills
2014 june. Hotel Pulltizer Amsterdam 1 Dynamisc and 1 still. EERDER / EARLIER...
2000 Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn Aquarels and Silkscreenprints.
2010 Park-Expressie Alphen aan den Rijn Dynamic Painting
2010 Duo exposition with Kiki Dijkstra Nieuwkoop Dynamic Paintings and Stills
2011 Duo exposition with Charlotte Molenaar Bennekom Dynamic Paintings and Stills
2011 Groupexibition New Members Sta-Art Alphen ad Rijn Dynamic Paintings and Stills 2012 Groupexibition Members Sta-Art “Inspiratie Maria” One still “Why..?Maria..?”.
2012 Duo expo with Ton van Gilst Alphen aan den Rijn Dynamic Paintings and Stills
2012 Member of the Sta-Art Blog Alphen aan den Rijn (http://sta-artblog.blogspot.nl)
2012 Galerie Diana Lepelaar Leiden One Still
Part of the art-competion Sieboldhuis “Spoken en Geesten”
2013 Solo Exposition for half a year Alphen aan den Rijn Volksuniversiteit
5 Stills in the education-room 2013 Reading Evertshuis Bodegraven, "What is compunterpainting?"
2013 Ballot for qualification member Sta-Art Alphen aan den Rijn – positive result
2013 Groupexibition Members Sta-Art “Uitdagend | Fotografie” 5 Stills.
2013 Groupexibition Members Sta-Art “working together” 3 Stills
2013 nov. Groupsexposition Marziart Hamburg Stills

Niet goed te zien? Crtl + of Crtl - vergroot of verkleint je scherm. / Not to see very well? Crtl + or Crtl - will resize your screen.

laatste wijziging/last update:  23-02-2015