Niet goed te zien? Crtl + of Crtl - vergroot of verkleint je scherm. / Not to see very well? Crtl + or Crtl - will resize your screen.

<

Overige zaken

Remaining cases

Overige zaken zijn verdeeld in projecten en activiteiten.

De projecten zijn doelgericht en belanghebbenden kunnen op basis van de gegeven informatie actie naar mij ondernemen, via het contactformulier. (klik hier) Ik benader de belanghebbenden van mijn kant via mail of anderszins.

Activiteiten zijn uit de hoofdzaak voortvloeiende aangelegenheden. Je zou kunnen zeggen dat het bijproducten zijn, maar waarvoor ik eveneens ben te benaderen.

 

Meer zien en lezen? Klik op een van de afbeeldingen hieronder.

Other cases are divided into projects and activities.

The projects are focused and interested parties can - based on the information given - cntact me using the contact form. (click here) I approach the stakeholders by email or otherwise.

Activities are matters arising from the substance. You could say that they are side products, but one can contact me for that activities as well.

 

See and read more? Click on one of the images below.

Activiteiten

Projecten

Aga-Artonline

Arie van Garderen

Computerpaintings

Scroll down slowly please

Best resolution 1280 x 960 and more

laatste wijziging/last update:  23-02-2015