Aga-Artonline

Arie van Garderen

Computerpaintings

Scroll down slowly please

Best resolution 1280 x 960 and more

04 Projecten

Projecten

Projects

Naast Dynamics en Digitale schilderijen zijn er 5 projecten te noemen, die misschien uw belangstelling kunnen hebben. Hieronder worden ze alle 5 genoemd en kort omschreven. (klik voor snelle navigatie op de buttons)

___________________________________________________________________________

 

Besides Dynamics and digital paintings there are five projects to mention that perhaps could have your interest. Here they are mentioned all five and briefly described. (click for quick navigation on the buttons)

Niet goed te zien? Crtl + of Crtl - vergroot of verkleint je scherm. / Not to see very well? Crtl + or Crtl - will resize your screen.

laatste wijziging/last update:  23-02-2015

Kunstproject voor de makelaardij  1.

Kunstproject voor traditionele schepenvloot  2.

Kunstproject stadsschilderijen  3.

Kunstproject voor bedrijventerreinen  4.

Sponsorproject voor zeiler met een beperking.  5.

1.  Art project for the brokerage

2. Art project for traditional fleet

3. Art project city-paintings

4. Art project for the industrial site

5. Sponsorproject disabled sailors. (Sailability)

Kunstproject voor de makelaardij

Artproject for the brokerage

Een uitermate geschikte manier om uw tevredenheid en dankbaarheid te tonen bij een geslaagde transactie.  Die tevreden relaties en blije gezichten worden versterkt met het schenken van een kunstwerk. Het gaat daarbij om een limited edition van door mij gemaakte kunstwerken. Daardoor behoudt elke editie z'n artistieke identiteit. Even kijken..? klik hier.

An extremely convenient way to show your satisfaction and gratitude with a successful transaction.  Those happy relationships and happy faces are enhanced with the donation of a work of art. This involves a limited edition artwork created by me. Thereby preserves each edition his artistic identity. Let's see ..? click here.

Naar boven

To Top

Kunstproject voor traditionele schepenvloot

Art project for traditional fleet

Als kunstenaar en zeiler ervaar ik de schoonheid in de traditionele schepen. Het mooist in volle glorie onder vol tuig. Ik waande me in luilekkerland toen ik midden op het Noorzeekanaal liggend met een boot alles recht op me af zag komen. Heel dichtbij en prachtig. Ik wil graag in contact komen met schippers van de bruine vloot om hun boot te vereeuwigen, zoals hier onder geshowd.  Meer zien..? klik hier.

As an artist and sailor I experience the beauty in traditional vessels. The best in full glory under full sail. I imagined myself in the land of plenty when I was on a boat in the middle of the Nord Sea Canal near Amsterdam in Sail 2010 and all that vessels came right towards me. Very close and beautiful.

I would like to get in touch with sailors from the traditional fleet to perpetuate, as showed below their boat. Want to see more ...? click here.

Naar boven

To Top

Kunstproject Stadsschilderijen

Artproject city paintings

Een van de manieren om kunst in de openbare ruimte te gebruiken is het maken van stadsschilderijen. Door de stand van de hedendaagse techniek is het mogelijk hoogwaardige prints te maken, die qua lichtechtheid worden gegerandeerd voor wel 70 tot 80 jaar en langer.  Ook het materiaal waarop kan worden geprint is sterk aan kwaliteit verbeterd.  Ik wil graag samenwerken et woningbouw corporaties en andere belanghebbenden. Ik ben bereikbaar via het contactformulier. klik hier voor een presentatie

One of the ways to use art in public space is making city paintings. Due to the state of today's technology it is possible to make prints, which are garanteed to be 70 to 80 years and longer in terms of light fastness prints on a highr quality standard. The material that can be printed on is greatly improved in quality. I would like to cooperate with corporaties for housing and other stakeholders. I can be reached troughout the contact form. Click here for a presentation

Naar boven

To Top

Kunstproject voor bedrijventerreinen

Artproject for the industrial sites

Vergelijkbaar met het project stadsschilderijen, kunnen de bedrijfsterreinen worden geoptimaliseerd. Ze liggen meestal aan de rand van de stad en zijn stil en verlaten op tijden als er niet wordt gewerkt. Een Kunstroute op een bedrijventerrein kan dat doorbreken. Kunstenaars kunnen de bedrijvigheid in beeld brengen en in mooie vormen op de gevel tonen. Belangstelling? Stuur me een mailtje

Similar to the project city paintings, the business areas can be optimized. They are usually located on the outskirts of the city and its quiet and deserted at times when there is no workactivity. An Art route on a business park can break that. Artists can translate businesses into pictures and show that in beautiful shapes on the facade. Interested? send me an email

Naar boven

To Top

Sponsor project voor Sailability Ned.

Sponsor project for disabled sailors

Sailability Nederland is een organisatie die het mogelijk maakt dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen zeilen. Ongeacht de beperking blijkt dat voor iedereen mogelijk. Dat goede doel wil ik graag steunen. Ik heb een kinderboekje geschreven, waarvan de opbrengst voor deze stichting is. Wilt u een leuk boekje voorlezen aan uw kinderen/kleinkinderen. Koop het dan svp. klik hier. Wilt u kennismaken met Sailability Nederland? Klik op een van de bootjes.

Sailability Netherlands is an organization that allows disabled people to sail independently.  Regardless of the limitation it appears to be possible for everyone. That charity I want to support. I've written a children's book, the revenues supports  this foundation. Want a nice book to read to your children / grandchildren. Buy it please.  click here.  To introduce you to Sailability Netherlands? Click on one of the pictures with a boat.

Naar boven

To Top